• +30 210 2843411 +30 6932215191
  • Μεσογίτη Ι. 1Α ,14452, Μεταμόρφωση
  • info@paulis.gr
  • 🕒Δευτ-Παρ: 07:30-15:30, Σαβ: 07:30-14:00
Αναζήτηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Εμφάνιση ανά σελίδα

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/10cm (582658)

582658
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€8,77 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/5cm (546473)

546473
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€4,38 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/6cm (568195)

568195
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€5,26 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/7cm (558423)

558423
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€6,14 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/8cm (559579)

559579
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€7,01 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 100 - Λευκό 100/9cm (888888)

888888
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€7,91 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/10cm (585975)

585975
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€13,80 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/5cm (546474)

546474
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€6,90 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/6cm (563170)

563170
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€8,28 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/7cm (559573)

559573
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€9,66 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/8cm (559572)

559572
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€11,04 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 200 - Λευκό 200/9cm (999999)

999999
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€12,46 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/5cm (545876)

545876
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€4,95 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/6cm (552866)

552866
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€5,94 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/10cm (560494)

560494
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€7,46 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/5cm (547215)

547215
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€3,73 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/6cm (563129)

563129
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€4,48 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/7cm (547216)

547216
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€5,23 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/8cm (559574)

559574
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€5,97 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Λευκό 80/9cm (666666)

666666
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€6,74 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/10cm (567166)

567166
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€9,90 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/7cm (546036)

546036
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€6,93 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/8cm (552876)

552876
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€7,92 με ΦΠΑ

Sika ThermoCoat - 2 HS 80 - Γραφιτούχο 80/9cm (777777)

777777
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με επιβραδυντικά φωτιάς και ιδαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
€8,93 με ΦΠΑ

Filter by:

Clear All
Close
Min: €3,00 Max: €54,00
3 54
Brands
Filters
Sort
display