Αναζήτηση
Υδροδιογκούμενο προφίλ ακρυλικής βάσης, για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σκυροδέματος
Κωδικός προϊόντος: 169788
Παράδοση: 1-3 ημέρες
 • *
€70,94 με ΦΠΑ
decrease increase
Συσκευασία ρολό 20m
Περιγραφή 2005 κόκκινο

Για σφράγιση:

 • Γενικά κατασκευαστικών αρμών
 • Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών
  δαπέδου
 • Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κ.λ.π.
 • Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος

Κόκκινο προφίλ: Για χρήση σε επαφή με φρέσκο και υφάλμυρο νερό (περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου < 7-8%)


Κίτρινο προφίλ: Για χρήση σε επαφή με θαλασσινό νερό (περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου >7%)

 • Εύκολα στην εφαρμογή
 • Εφαρμογή επί διαφόρων υποστρωμάτων
 • Πολύ οικονομικά
 • Διόγκωση σε επαφή με νερό (γλυκό, υφάλμυρο, θαλασσινό)
 • Μπορούν να διογκωθούν και εντός ρωγμών και κενών
 • Μακροπρόθεσμης μηχανικής σταθερότητας βάσει δοκιμών
 • Δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης
 • Δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση
 • Προσαρμόσιμα σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής
 • Διαθέσιμα σε διάφορους τύπους και διαστάσεις

 

 
Filters
Sort
display