Αναζήτηση

Κάδος για μπάζα

Αναλαμβάνουμε την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη προιόντων αποξήλωσης, κατεδάφισης, ανακαινίσεων και τεχνικών έργων. Η μεταφορά των οικοδομικών αποβλήτων, πραγματοποιείται με ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων χωρητικότητας 7 κυβικών μέτρων. Τα οχήματα της εταιρείας, φέρουν ειδική άδεια μεταφοράς, αποκομιδής και απόρριψης, οικοδομικων στερεών αποβλήτων καθώς και σύμβαση συνεργασίας με το σύστημα ανακύκλωσης ΣΑΝΚΕ.
Τηλεφωνήστε για τιμή
Filters
Sort
display